Wyłączny dystrybutor na Polskę

Automatyka do central wentylacyjnych. Rozwiązania standardowe i dedykowane do wymagań klientów

Od ponad dwudziestu pięciu lat EVCO dostarcza standardowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania chłodnicze, gastronomiczne i klimatyzacyjne, zapewniając doskonałość, niezawodność i innowacyjność.

Technologie zdolne do monitorowania i kontrolowania łańcuchów chłodniczych, procesów gotowania i klimatyzacji środowisk, optymalizując w ten sposób wydajność, czas i niezawodność systemu. Rezultatem jest nie tylko oszczędność energii i mniejszy wpływ na środowisko; ale także zwiększone bezpieczeństwo, zgodnie ze standardami żywności.

EVCO oferuje zdalne zarządzanie przez laptopy, tablety i smartfony, zapewniając jednocześnie ochronę danych i identyfikowalność.

Rozwiązania oparte są na bezodpadowych procesach produkcyjnych, zgodnie z filozofią KAIZEN.

EVCO działa w oparciu o systemy zarządzania jakością:

ISO 9001: 2015 Jest to seria standardów i wytycznych opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, zwykle znana jako ISO, określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji, w celu prowadzenia procesów firmy, poprawy wydajności i skuteczności przy wytwarzaniu produktu i świadczenie usług w celu osiągnięcia i poprawy zadowolenia klienta.

ISO 14001: 2004 to norma zarządzania środowiskowego, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, zwykle znana jako ISO, która określa wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego w każdej organizacji. Normę można wykorzystać do certyfikacji, deklaracji własnej lub po prostu jako zestaw wytycznych do opracowania, wdrożenia i udoskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

REACH Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego regulujące rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów (zwykle znane pod nazwą REACH), których celem jest podnoszenie świadomości zagrożeń i zagrożeń wynikających ze stosowania substancji chemicznych, przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania oraz wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu chemicznego. W rozporządzeniu ustanowiono również Europejską Agencję Chemikaliów w celu koordynowania naukowych i technicznych aspektów działań objętych rozporządzeniem oraz utworzenia bazy danych w celu gromadzenia danych dostarczanych przez przemysł i zarządzania nimi.

RoHS to dyrektywa UE, która rozpoczęła się jako 2002/95 / WE, zwykle znana jako dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances), która następnie stała się dyrektywą 2011/65 / UE. Dyrektywa nakłada ograniczenia na stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji przy produkcji różnego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest ściśle powiązany z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która reguluje gromadzenie, recykling i odzyskiwanie produktów elektrycznych.

×

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeśeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.